câu hỏi biển báo

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hùng Phi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 27-11-2012
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI BIỂN BÁO

Câu hỏi 1
Biển nào cấm người đi bộ?


Biển 1.
Biển 1 và3.
Biển 2.
Biển 2 và 3.

Câu hỏi 2
Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?


Biển 1.
Biển 3.
Biển 2.
Biển 1 và 3.

Câu hỏi 3
Biển nào chỉ đường dành cho ngưòi đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?Biển 1.
Biển 1 và 3.
Biển 3.
Cả ba biển.
Câu hỏi 4
Biển nào cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?Biển 1.
Biển 2.
Biển 1 và 3.
Cả ba biển

Câu hỏi 5
Biển nào cấm ô tô tải?
Cả ba biển.
Biển 2.
Biển 1 và 3.
Biển 1 và 2.

Câu hỏi 6
Biển nào cấm máy kéo?
Biển 3.
Biển 1 và 3.
Cả ba biển
Câu hỏi 7
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?Biển 1 và 2.
Biển 2 và 3.
Biển 2.
Cả ba biển.

Câu hỏi 8
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?
Biển 1.
Biển 2 và 3.
Biển 3.

Câu hỏi 9
Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?Biển 2.
Biển 1.
Biển 3.
Cả ba biển.

Câu hỏi 10
Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?Biển 1.
Biển 1 và 2.
Biển 2 và 3.
Cả ba biển.

Câu hỏi 11
Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?Biển 1 và 2.
Biển 2 và 3.
Biển 2.
Biển 3.

Câu hỏi 12
Biển nào báo hiệu cửa chui?
Biển 1.
Biển 2.
Biển 3.
Câu hỏi 13
Biển nào báo hiệu “hết đoạn đường ưu tiên”?
Biển 3.
Biển 1.
Biển 2.

Câu hỏi 14
Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?
Biển 1.
Biển 1 và 3.
Cả ba biển.

Câu hỏi 15
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?


Biển 1.
Biển 2 và 3.
Biển 2.
Biển 3.
Câu hỏi 16
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
Biển 1 và 3.
Biển 2.
Biển 3.

Câu hỏi 17
Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?
Biển 1.
Biển 2 và 3.
Cả ba biển.

Câu hỏi 18
Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?
Biển 1.
Biển 2 và 3.
Cả ba biển.

Câu hỏi 19
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
Biển 1.
Biển 3.
Biển 2.
Cả ba biển.

Câu hỏi 20
Biển nào báo hiệu “đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?Biển 1.
Biển 3.
Biển 2.

Câu hỏi 21
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

Biển 1.
Biển 2.
Biển 3.

Câu hỏi 22
Biển nào báo hiệu đường hai chiều?Biển 1.
Biển 2.
Biển 3.

Câu hỏi 23
Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?